Непрекъсваемо захранване – сърцето на вашия център за данни

Характеристики на UPS UPS не е включена в задължителните компоненти към компютъра, но експертите препоръчват използването му. За съжаление проблемът с мрежовата сигурност често се пренебрегва.